Sponsorcontract

Ondernemers met een verschillende achtergrond maar met één gezamelijke missie : 75.000€ inzamelen voor boeren in Latijns-Amerika. 

Hierdoor kunnen we kleine boeren en hun gezinnen een betere toekomst geven. Naast de sportieve uitdaging en de eigen deelnameprijs hebben wij ons t.o.v. Rikolto geëngageerd om samen 75.000€ in te zamelen. Dit ambitieuze doel is slechts mogelijk dankzij uw hulp. Uw steun gaat integraal naar Rikolto en de lokale boeren.
 
Alvast bedankt namens de kilibikers!

 
Betaling
Bij ontvangst van uw sponsordossier sturen wij een betalingsuitnodiging naar uw mail.

Fiscaal Attest
U ontvangt na betaling een debetnota van onze feitelijke vereniging en kan deze 100% fiscaal in kost brengen
  
  
  • Feitelijke vereniging "De Kilibikers"

  • Rekeningnummer IBAN BE60 7360 4249 6370

  • hallo@kilibikers.be